• Azerbaijan, Baku city, Jafar Jabbarli str. 44, Caspian Plaza, 1st floor.
  • 012 594-18-01, 050 703-55-55

ŞƏKİ

  • ŞƏKİ

    Böyük Qafqazın cənub yamacında yerləşir. Mərkəzi Şəki şəhəridir. Rayonda 1 şəhər, 2 şəhər tipli qəsəbə və 68 kənd vardır. Şəki rayonunun şimalı Baş Qafqaz silsiləsinin cənub yamaclarına, mərkəzi hissəsi Qanıx-Əyriçay vadisinə, cənubu Acınohur alçaq dağlığına daxildir. Şəki şimal-şərqdə Dağıstanla həmsərhəddir. Yevlax-B...